Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 29.07.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Viz příloha.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.07.2020

Zveřejněno do: 31.12.2022