Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.05.2021 | Zveřejněno do: 02.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.05.2021

Zveřejněno do: 02.06.2021