Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Značka: | Zveřejněno od: 05.02.2020 | Zveřejněno do: 21.02.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky- Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 - kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy, a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.02.2020

Zveřejněno do: 21.02.2020