Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejná vyhláška – AOPK Praha

Značka: | Zveřejněno od: 19.05.2021 | Zveřejněno do: 03.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Rozhodnutí o povolení v ý j i m k y ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona na území chráněných krajinných oblastí uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 29 písm. d) zákona v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 a ze zákazu vjíždět motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích dle § 29 písm. h) zákona uvedených v příloze č. 1 pro účel provedení projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů, který přímo navazuje na druhý cyklus Národní inventarizace lesů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.05.2021

Zveřejněno do: 03.06.2021