Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM – zveřejnění  seznamu nemovitostí nedostatečně identifikovaných

Značka: | Zveřejněno od: 25.08.2023 | Zveřejněno do: 01.01.2024 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM - zveřejnění  seznamu nemovitostí nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.08.2023

Zveřejněno do: 01.01.2024