Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM – zveřejnění seznamu nemovitostí nedostatečně identifikovaných

Značka: | Zveřejněno od: 23.02.2023 | Zveřejněno do: 01.01.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitostí nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.2.2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.02.2023

Zveřejněno do: 01.01.2024