Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM Hodonín

Značka: | Zveřejněno od: 21.08.2019 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí, nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2019.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.08.2019

Zveřejněno do: 31.12.2023