Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM Hodonín

Značka: | Zveřejněno od: 31.08.2018 | Zveřejněno do: 30.09.2018 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

V příloze naleznete seznam nemovitostí (aktualizovaný k 1.8.2018), nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace. Veškeré další informace k uvedené problematice jsou zveřejněny na internetovývh stránkách ÚZSVM: www.uzsvm.cz.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.08.2018

Zveřejněno do: 30.09.2018