Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UZSVM Hodonín

Značka: | Zveřejněno od: 21.02.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Úřední deska – Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

<p><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Calibri; font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových</strong> <br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Calibri; font-size: 14px; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);" /> AKTUALIZOVANÁ výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.  </p>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.02.2018

Zveřejněno do: 31.12.2023