Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM – Aukční vyhláška č. EAS/BHO/043/2022

Značka: | Zveřejněno od: 03.08.2022 | Zveřejněno do: 25.08.2022 | Typ: Dražební vyhlášky/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na podíl o velikosti id. 1/4 pozemku parc. č. 3958 v k.ú. Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.08.2022

Zveřejněno do: 25.08.2022