Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -zveřejnění seznamu nemovitostí bez dostatečné identifikace

Značka: | Zveřejněno od: 24.08.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitostí nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2020.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 24.08.2020

Zveřejněno do: 31.12.2023