Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 1

Značka: | Zveřejněno od: 13.02.2023 | Zveřejněno do: 30.04.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2023 bylo schváleno na 127. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 8.2.2023.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.02.2023

Zveřejněno do: 30.04.2023