Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Státní plavební správa Přerov

Značka: | Zveřejněno od: 24.07.2018 | Zveřejněno do: 09.08.2018 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek č. 32/2018, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeky Morava včetně průplavu Otrokovice-Rohatec v úseku ř.km.0,900 až 16,560, ve dnech od 1.10.2018 do 15.04.2019.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 24.07.2018

Zveřejněno do: 09.08.2018