Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Seznam nemovitostí

Značka: | Zveřejněno od: 03.03.2016 | Zveřejněno do: 31.12.2016 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

 V příloze je seznam nemovitostí, nacházejících se v katastru Sudoměřic, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník není označena dostatečně určitě a není tedy umožněna její dostatečná identifikace. Jsou-li Vám známy jakékoliv skutečnosti, které mohou dopomoci při dohledání vlastníka, obraťte se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Štefánikova 28, Hodonín, tel. 518398413. Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.03.2016

Zveřejněno do: 31.12.2016