Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Schválený závěrečný účet DSO – Obce pro Baťův kanál za rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 byl schválen na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2023