Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Schválený rozpočet na rok 2023 DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 21.12.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 je zveřejněn na:

 

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

 

Rozpočet na rok 2023 byl schválen na 126. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 14.12.2022.

 

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.12.2022

Zveřejněno do: 31.12.2023