Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sbírka zákonů č. 74 ze 27. dubna 2020

Značka: | Zveřejněno od: 27.04.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Sbírka zákonů č. 74 ze dne 27.4.2020 - 207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/ /2020 Sb. 209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.04.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020