Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sbírka zákonů č. 69 z 23. dubna 2020

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Sbírka zákonů č. 69 ze dne 23. dubna 2020 - 185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu 188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020