Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sbírka zákonů č. 48 ze dne 27.3.2020 – Usnesení č. 133 – 137 Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Značka: | Zveřejněno od: 27.03.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Sbírka zákonů č. 48 ze dne 27.3.2020 - 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.03.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020