Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpočet na rok 2022 DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 13.12.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočet na rok 2022 byl schválen na 116. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.12.2021.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.12.2021

Zveřejněno do: 31.12.2022