Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020

Značka: | Zveřejněno od: 17.02.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/ Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2020 bylo schváleno na 99. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 13.2.2020. Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.02.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020