Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o zveřejnění schválené úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 16.02.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2022 bylo schváleno na 117. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.2.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.02.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022