Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazní vyhláška č.1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 04.05.2015 | Zveřejněno do: 19.05.2015 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 27.04.2015 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 04.05.2015

Zveřejněno do: 19.05.2015