Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č.2/2016, o nočním klidu

Značka: | Zveřejněno od: 21.12.2016 | Zveřejněno do: 31.12.2017 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém XXVI. zasedání dne 19.12.2016 usnesením č.XXVI/9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášk

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.12.2016

Zveřejněno do: 31.12.2017