Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity v obci Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 30.06.2015 | Zveřejněno do: 16.07.2015 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 29.06.2015 usnesením č.X/8 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.06.2015

Zveřejněno do: 16.07.2015