Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Značka: | Zveřejněno od: 04.12.2013 | Zveřejněno do: 20.12.2013 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 25. 11. 2013 usnesením č. XXVI/7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 04.12.2013

Zveřejněno do: 20.12.2013