Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a jiných akustických plašících zařízení pro plašení špačka obecného ve vinicích

Značka: | Zveřejněno od: 10.08.2017 | Zveřejněno do: 26.08.2017 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 30.června 2017 usnesením č. XXXI/21 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku. viz. příloha.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.08.2017

Zveřejněno do: 26.08.2017