Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č.1/2016, o místních poplatcích

Značka: | Zveřejněno od: 10.02.2016 | Zveřejněno do: 25.02.2016 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém XIX. zasedání dne 1.2.2016 usnesením č.XIX/4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.02.2016

Zveřejněno do: 25.02.2016