Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Značka: | Zveřejněno od: 12.05.2014 | Zveřejněno do: 27.05.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém XXX. zasedání dne 5. 5. 2014 usnesením č.XXX/12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.05.2014

Zveřejněno do: 27.05.2014