Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice – Veřejná vyhláška – ÚP

Značka: | Zveřejněno od: 15.05.2018 | Zveřejněno do: 22.06.2018 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

OÚ Sudoměřice, jako pořizovatel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., oznamuje, že veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu Územního plánu Sudoměřice se uskuteční dne 14. června 2018 (ve čtvrtek) od 18:00 hod. na OÚ Sudoměřice. Vzhledem k rozsahu dokumentací není možné zveřejnit vše na úřední desce v úplném znění, v souladu s  § 20 stavebního zákona a 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od 15. května 2018 do 21. června 2018 na OÚ Sudoměřice. Digitální podoba je na webovém odkazu Obce Sudoměřice https://www.obecsudomerice.cz/obec-urad/novy-uzemni-plan.html

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.05.2018

Zveřejněno do: 22.06.2018