Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád

Značka: | Zveřejněno od: 12.05.2014 | Zveřejněno do: 27.05.2014 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se na svém zasedání dne 5. 5. 2014 usneslo vydat (usnesením č. XXX/11) na základě zmocnění dle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.05.2014

Zveřejněno do: 27.05.2014