Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mikroregion Strážnicko – Závěrečný účet 2014

Značka: | Zveřejněno od: 12.05.2015 | Zveřejněno do: 27.05.2015 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2014 včetně účetních výkazů a příloh

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.05.2015

Zveřejněno do: 27.05.2015