Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Městský Úrad Hodonín, odbor životního prostředí – Veřejná vyhláška

Značka: | Zveřejněno od: 21.06.2018 | Zveřejněno do: 09.07.2018 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka na ústní jednání ve věci povolení stavby vodního díla nazvaného " Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice", objekt protipovodňová nádrž N1 a povolení k nakládání s vodami, k jejich akumulaci v předmětném vodním díle,   které se uskuteční dne 17.7.2018 v 10.00 na OÚ Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.06.2018

Zveřejněno do: 09.07.2018