Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Krajský úřad Jihomoravského kraje – zveřejnění oznámení záměru Výrobní hala TS – tech, s.r.o.

Značka: | Zveřejněno od: 12.11.2019 | Zveřejněno do: 12.12.2019 | Typ: Informace z jiných úřadů | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění oznámení záměru - "Výrobní hala TS - tech, s.r.o., průmyslová zóna, Sudoměřice", k.ú. Sudoměřice, okr. Hodonín - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.11.2019

Zveřejněno do: 12.12.2019