Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO Obce pro Baťův kanál – Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2023

Značka: | Zveřejněno od: 07.03.2023 | Zveřejněno do: 31.05.2023 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 2 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2023 bylo schváleno na 128. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 1.3.2023.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.03.2023

Zveřejněno do: 31.05.2023