Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 03.11.2017 | Zveřejněno do: 31.12.2017 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 4 je zveřejněn na: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2017 bylo schváleno na 75. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 25.10.2017Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.11.2017

Zveřejněno do: 31.12.2017