Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2019 | Zveřejněno do: 30.06.2020 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2018 je zveřejněn na:https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/.Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2018 byl schválen na 91. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 5.6.2019.Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2019

Zveřejněno do: 30.06.2020