Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 28.11.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2018 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2018 – rozpočtové opatření č.4 je zveřejněn na:https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/.Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018 bylo schváleno na 86. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 21.11.2018.Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.11.2018

Zveřejněno do: 31.12.2018