Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 30.05.2018 | Zveřejněno do: 31.05.2019 | Typ: Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO – Obce pro Baťův kanál za rok 2017. Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2017 je zveřejněn na: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/ .Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2017 byl schválen na 82. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 24.5.2018.Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS. 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.05.2018

Zveřejněno do: 31.05.2019