Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 20.03.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2018 | Typ: Úřední deska – Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na:https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018 bylo schváleno na 80. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 15.3.2018Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS. 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 20.03.2018

Zveřejněno do: 31.12.2018