oficiální web obce
Sudoměřice
<div class='top_akce'>
   
	<div class='nazev_obec'>OBEC  SUDOMĚŘICE</div>	<div class='popisek' ><a href='https://www.obecsudomerice.cz/novinky.html?x=153'>Letecký snímek na centrální část obce Sudoměřice, s kostelem, základní školou, mateřskou školou, statkem a návsí. V dálce je silueta sousední obce Petrov. </a></div>
	</div><div class='top_akce'>
   
	<div class='nazev_obec'>Svatováclavská pěší pouť do Petrova</div>	<div class='popisek' ><a href='https://www.obecsudomerice.cz/novinky.html?x=196'>Farní úřad Sudoměřice  a Obec Sudoměřice zvou všechny naše občany, věřící i nepraktikující křesťany, na SVATOVÁCLAVSKOU PĚŠÍ POUŤ v pátek 28. září 2018 do sousední obce Petrov. Tato pěší pouť bude k uctění památky hlavního patrona České republiky, našeho přemyslovskéh</a></div>
	</div>
Nacházíte se: obecsudomerice.cz » občan / podnikatel » Odpady - Sběrný dvůr odpadů

Odpady - Sběrný dvůr odpadů

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ SUDOMĚŘICE
 
Od ledna 2012 je v provozu nový sběrný dvůr odpadů, který byl vybudován za podpory dotací z OPŽP a JMK. Tento obecní sběrný dvůr se nachází v západní části obce, v těsném sousedství s ČOV Sudoměřice a příjezd je možný z ulice Potoční.  Sbírají a třídí se zde různé odpady, podle jejich druhotného využití. Od občanů Sudoměřic se zde odebírají odpady z jejich domácností a je snaha je co nejlépe a nejdokonaleji rozdělit na příslušné zatříděné odpady, aby se na skládku do Mutěnic vozilo co nejméně odpadů a ostatní vytříděné komodity se předávají k druhotnému využití. Konečným cílem je ochrana životního prostředí, snaha o úspory nákladů, které jsou druhotně přenášeny na bedra občanů, kteří platí poplatky za odpady.   
 
Otevírací doba - STŘEDA   od 12 do 17 hodin
                              SOBOTA    od   8 do 12 hodin.    
 
Odpovědný pracovník obce pro Sběrný dvůr odpadů: pan Radek Cuták, č. tel. 601 575 256
 
Kontejnery po obci:
  • Papír – (noviny, časopisy, sáčky, obaly) patří do modrého kontejneru; nepatří sem celofán, mikroten, ani obaly od nápojů Tetrapak, obaly znečištěné od olejů a postřiků, potahované obaly od potravin a obaly znečištěné od potravin. 
  • Sklo – (nevratné lahve, střepy) do zeleného kontejneru, nemusíme se ohlížet, zda je sklo barevné nebo čiré. Nepatří sem ale zářivky a žárovky, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
  • Plasty – veškerý odpad z umělé hmoty (lahve, sáčky, obaly, polystyren…) můžeme ukládat do žlutého kontejneru. Nepatří sem guma, linoleum a obaly znečištěné od potravin.    

Pytle:

  •  papír  - modrý
  •  plasty  - žlutý
  •  tetrapack  - růžový (kartony od mléka, džusů, dětských ovocných nápojů a podobné. Nesmí se do nich ukládat obaly od olejů nebo barev, ty patří mezi nebezpečný odpad.  Obaly musí být vymyté; na zpracovatelské lince jsou dotřiďovány zaměstnanci firmy, navíc znečištění obalů znesnadňuje jejich zpracování. Po vymytí obal sešlápněte. Víčko nemusíte odtrhávat.)

   Ukládání odpadů v okolí obce, do míst, kde nám připadá, že to nebude vidět, že to nikoho nezajímá, svádí k pomyšlení, že se vlastně nic neděje. Není to vůbec pravda.


   Nejviditelnější je to, že odpadky jsou prostě na pohled hnusné, smrdí. A plasty, kovy, pneumatiky budou hnusné ještě pěkně dlouho. Mnohem horší je, že z odpadů se uvolňují různé chemické látky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka. Nebo jejich účinky neznáme, a to je možná ještě horší. V případě, že se odpad recykluje, žádné látky rozkladem nevznikají. Pokud je odpad uložen na skládce, je neustále kontrolován. Když jsou odpadky pohozené volně v krajině, látky z nich pronikají do spodních vod a otravují vodu ve studních, v potoce, otravují také půdu, na které pěstujeme zeleninu a ovoce. Mnoho lidí má tendenci odpadem
zasypávat různé járky, ve kterých dříve tekla voda. Právě z těchto míst proniká dešťová voda do spodních vod velmi snadno.


   Tím, že budeme odpady ukládat na místech k tomu určeným a likvidovat je správným způsobem zlepšíme přímo životní prostředí v obci, ale hlavně snížíme množství nebezpečných látek, se kterými se budeme denně dostávat do kontaktu my,  naše děti a vnoučata.

   

nejbližší kulturní akce
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<<Prosinec 2018 >>

Aktuální informace
© Obec Sudoměřice 2012 ... Grafický návrh zpracoval a redakční systém vytvořil IDEX.cz