Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MO Svazu důchodců

Místní organizace Svazu důchodců v Sudoměřicích

Založení organizace:

Ve čtvrtek 4. února 2010 se konala ustavující schůze Svaza důchodců ČR v Sudoměřicích. Založení organizace si vyžádala ta skutečnost, že hodně našich starších spoluobčanů bylo registrováno v okolních obcích, především v Hodoníně. Řízení schůze se ujali důchodci, kteří již měli zkušenosti z Hodonína. Seznámili přítomné s akcemi, které v Hodoníně organizovali a zvolil se výbor organizace. Od členů místní organizace byly vzneseny požadavky a připmínky, na zakladě kterých byl zpracován plán akcí.  Z původních 31 členů se naše organizace ke konci roku 2013 rozrostla na 76 členů, z toho 5 členů z okolních obcí (Hodonín, Rohatec a Petrov).                   

Aktivity a činnost MO :

Díky dotacím a podpoře zastupitelstva obce Sudoměřice můžeme organizovat různé akce – zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, schůze s posezením, přednášky, klubová odpoledne v zimních měsících, na jaře a v létě výlety na kolech po okolí, zakupujeme dvě pernamentky na dechovky v Hodoníně. Nechceme být jenom pasivními členy, ale snažíme se naši obec reprezentovat při různých obecních akcích – fašaňky, pečení patentů, naštěvovat tyto akce, mnoho našich členů se zapojilo v krojích při oslavách 750. let od založení obce v r. 2012, pečení a následný prodej výrobků našich babiček, zpívání písní našeho rodáka pana Jana Míši v podání našich zpěvaček…., akce na Výklopníku a jiné.  Snažíme se spolupracovat i se zahrádkáři a s mládeží. Navázali jsme také družební spolupráci se členy Klubu důchodců ze slovenské Brezové pod Bradlo, se kterými se pravidelně setkáváme u nás při burčáku, nebo v jejich klubovně v Brezové. Mezi členy obou organizací vznikla neformální přátelství a setkávání bývají vždy přátelské, veselé a v dobré pohodě.                                                    
 

fotky z řady akcí najdete na webovém odkazu: klikni na odkaz

 http://sudky02.rajce.idnes.cz/