Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Vyhlášky

Volby do Zastupitelstev krajů – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Značka: | Zveřejněno od: 03.08.2020 | Zveřejněno do: 05.10.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky/Volby | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Volby do Zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 03.08.2020

Zveřejněno do: 05.10.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 29.07.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020. Viz příloha.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.07.2020

Zveřejněno do: 31.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 2/2020 o nočním klidu

Značka: | Zveřejněno od: 21.07.2020 | Zveřejněno do: 06.08.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice vydalo dne 20.7.2020 usnesením č. 18/4 tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.07.2020

Zveřejněno do: 06.08.2020

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Příjezdová komunikace ke kulturní památce Výklopník – Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 10.07.2020 | Zveřejněno do: 26.07.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Příjezdová komunikace ke kulturní památce Výklopník - Baťův kanál.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.07.2020

Zveřejněno do: 26.07.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení společného řízení Díly za zahradou

Značka: | Zveřejněno od: 08.07.2020 | Zveřejněno do: 24.07.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Sudoměřice-MK Díly za zahradou, II.část.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.07.2020

Zveřejněno do: 24.07.2020

Veřejná vyhláška – Změna č. 1 územního plánu Sudoměřice (dále také „Změna č. 1 ÚP Sudoměřice“)

Značka: | Zveřejněno od: 02.07.2020 | Zveřejněno do: 18.07.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice oznamuje vydání Změny č. 1 územního plánu Sudoměřice (dále také „Změna č. 1 ÚP Sudoměřice“) formou opatření obecné povahy.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.07.2020

Zveřejněno do: 18.07.2020

Mikroregion Strážnicko – Závěrečný účet 2019 a Oznámení o zveřejňování dokumentů

Značka: | Zveřejněno od: 30.06.2020 | Zveřejněno do: 30.06.2021 | Typ: Úřední deska - Mikroregion/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko 2019 a Oznámení o zveřejnění dokumentů dle novely zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.06.2020

Zveřejněno do: 30.06.2021

Oznámení o svolání 17. zasedání ZO Sudoměřice dne 29.6.2020

Značka: | Zveřejněno od: 22.06.2020 | Zveřejněno do: 29.06.2020 | Typ: Úřední deska - Svolání ZO obce Sudoměřice/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

V souladu s § 92 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění svolávám, VEŘEJNÉ 17. ZASEDÁNÍ, ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE,které se bude konat - 29. června 2020 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ na parc.č. 47/2 v k.ú. Sudoměřice. Program je zveřejněný v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.06.2020

Zveřejněno do: 29.06.2020