Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Vyhlášky

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Značka: | Zveřejněno od: 05.02.2020 | Zveřejněno do: 21.02.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky- Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 - kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy, a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.02.2020

Zveřejněno do: 21.02.2020

Veřejná vyhláška – Doručení návrhu změny č.1 územního plánu Sudoměřice a oznámení veřejného projednání

Značka: | Zveřejněno od: 27.01.2020 | Zveřejněno do: 05.03.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění - Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č.1 územního plánu Sudoměřice a oznámení veřejného projednání.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.01.2020

Zveřejněno do: 05.03.2020

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou- závěr zjišťovacího řízení – Výrobní hala TS – tech, s.r.o., průmyslová zóna Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.01.2020 | Zveřejněno do: 20.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou- závěr zjišťovacího řízení - Výrobní hala TS - tech, s.r.o., průmyslová zóna Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 02.01.2020

Zveřejněno do: 20.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku z pobytu

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/13 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.</span>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/12 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.</span>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku ze psů

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/11 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.</span>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/10 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.</span>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška 2/2019 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kumunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/9 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.</span>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o nočním klidu

Značka: | Zveřejněno od: 17.12.2019 | Zveřejněno do: 02.01.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice se dne 16.12.2019 usnesením č. 12/8 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 17.12.2019

Zveřejněno do: 02.01.2020