Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Vyhlášky

Sbírka zákonů č. 169 z 19. října 2020

Značka: | Zveřejněno od: 19.10.2020 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

421. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.10.2020

Zveřejněno do: 01.01.1970

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jmk formou opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 19.10.2020 | Zveřejněno do: 04.11.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jmk formou opatření obecné povahy usnesením č. 2835/20/Z33 a č.2836/20/Z33 - viz příloha.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.10.2020

Zveřejněno do: 04.11.2020

Sbírka zákonů č. 168 z 16. října 2020

Značka: | Zveřejněno od: 16.10.2020 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

416. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 417. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 418. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 419. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 420. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.10.2020

Zveřejněno do: 01.01.1970

Sbírka zákonů č. 166 z 12. října 2020

Značka: | Zveřejněno od: 12.10.2020 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

407. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 408. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 409. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 410. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 411. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 412. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 413. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 414. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.10.2020

Zveřejněno do: 01.01.1970

DSO – Obce pro Baťův kanál – zveřejnění Oznámení o zveřejnění schválenéhorozpočtového opatření č. 3 za rok 2020

Značka: | Zveřejněno od: 07.10.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Úřední deska - DSO Obce pro Baťův kanál/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

DSO - Obce pro Baťův kanál - zveřejnění Oznámení o zveřejnění schválenéhorozpočtového opatření č. 3 za rok 2020.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.10.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice“, objekt protipovodňová nádrž N1

Značka: | Zveřejněno od: 06.10.2020 | Zveřejněno do: 22.10.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení "Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice", objekt protipovodňová nádrž N1.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 06.10.2020

Zveřejněno do: 22.10.2020

Sbírka zákonů č. 158 z 30. září 2020

Značka: | Zveřejněno od: 30.09.2020 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

391. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. 392. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.09.2020

Zveřejněno do: 01.01.1970

Pozvánka na školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK pro Volby do zastupitelstev krajů 2020

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2020 | Zveřejněno do: 23.09.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky/Volby | Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Pozvánka na školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK pro Volby do zastupitelstev krajů 2020 dne 23.9.2020 v 9.30 na Měú Hodonín.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.09.2020

Zveřejněno do: 23.09.2020

Usnesení o odročení – Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2020 | Zveřejněno do: 20.11.2020 | Typ: Úřední deska - Dražební vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Bylo vydáno Usnesení o odročení dražebního roku , který se měl konat dne 16.10.2020 v 8.00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově-Čekyni, Zámecká ulice 230, na den 20.11.2020 z důvodu mimořádných událostí spojených se šířením nebezpečné nákazy Covid-19.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.09.2020

Zveřejněno do: 20.11.2020

Veřejná vyhláška – Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice, objekt protipovodňová nádrž N1

Značka: | Zveřejněno od: 09.09.2020 | Zveřejněno do: 25.09.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice, objekt protipovodňová nádrž N1 - prodloužení platnosti vydaného stav. povolení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.09.2020

Zveřejněno do: 25.09.2020