Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Vyhlášky

Veřejná vyhláška -Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – výzva k doplnění návrhu – SA-Skalica lokalita mlynky – VNK,TS,NNK

Značka: | Zveřejněno od: 23.06.2021 | Zveřejněno do: 09.07.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky-Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania - výzva k doplnění návrhu - SA-Skalica lokalita mlynky - VNK,TS,NNK

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.06.2021

Zveřejněno do: 09.07.2021

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.06.2021 | Zveřejněno do: 09.07.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - Rozhodnutí o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.06.2021

Zveřejněno do: 09.07.2021

Řád veřejného pohřebiště obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2021 | Zveřejněno do: 01.07.2021 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Řádu veřejného pohřebiště obce Sudoměřice vydaného 17.5.2021. Tento řád je účinný od 1.7.2021.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2021

Zveřejněno do: 01.07.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 2/2021 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 29/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2021 | Zveřejněno do: 01.07.2021 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 2/2021 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 29/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2021

Zveřejněno do: 01.07.2021

Stanovisko k Návrhu změny č. 2 územního plánu Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 14.06.2021 | Zveřejněno do: 30.06.2021 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Stanoviska k Návrhu změny č. 2 územního plánu Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 14.06.2021

Zveřejněno do: 30.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 947/5 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 16.06.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat svůj majetek -  pozemek p. č. 947/5  – ostatní plocha o výměře 44 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 16.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 18.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 18.06.2021

DSO – Obce pro Baťův kanál – Oznámení rozpočtového opatření č. 3 za rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 26.05.2021 | Zveřejněno do: 30.09.2021 | Typ: Úřední deska - DSO Obce pro Baťův kanál/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

DSO - Obce pro Baťův kanál - Zveřejnění Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3 za rok 2021.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.05.2021

Zveřejněno do: 30.09.2021

Mikroregion Strážnicko – Návrh Zú 2020

Značka: | Zveřejněno od: 24.05.2021 | Zveřejněno do: 30.06.2021 | Typ: Úřední deska - Mikroregion/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Strážnicko.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 24.05.2021

Zveřejněno do: 30.06.2021