Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska - Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výjimce – ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris)

Značka: | Zveřejněno od: 28.04.2021 | Zveřejněno do: 14.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška  - Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris). Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.04.2021

Zveřejněno do: 14.05.2021

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2021 | Zveřejněno do: 26.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 - ode dne 26.4.2021 do dne 26.5.2021 ja na pracovištích Fú po telefonické domluvě k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1678944/21/3000-11460-705400. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2021

Zveřejněno do: 26.05.2021

Veřejná vyhláška – SA-Skalica lokalita Mlynky-VNK,TS,NNK

Značka: | Zveřejněno od: 16.04.2021 | Zveřejněno do: 02.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - SA-Skalica lokalita Mlynky-VNK,TS,NNK - oznámení o pokračování kolaudačního jednání sloučeného se změnou stavby a pozvání k ústnímu jednání 18.5.2021. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.04.2021

Zveřejněno do: 02.05.2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení – povolení výjimek pro potřeby projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů

Značka: | Zveřejněno od: 31.03.2021 | Zveřejněno do: 15.04.2021 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky o zahájení řízení - povolení výjimek pro potřeby projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.03.2021

Zveřejněno do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků – výjimka – chránění živočichové – rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý a kočka divoká

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2021 | Zveřejněno do: 11.04.2021 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý a kočka divoká...

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2021

Zveřejněno do: 11.04.2021

Usnesení-Prodl. splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec a související nakládání s vodami

Značka: | Zveřejněno od: 15.02.2021 | Zveřejněno do: 03.03.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění - Usnesení-"Prodl. splavnosti vodní cesty Otrokovice-Rohatec" a související nakládání s vodami.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.02.2021

Zveřejněno do: 03.03.2021

Veřejná vyhláška – Usnesení o provedení stavby s názvem „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“

Značka: | Zveřejněno od: 19.11.2020 | Zveřejněno do: 07.12.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Usnesení o provedení stavby s názvem "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec"a související nakládání s vodami.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.11.2020

Zveřejněno do: 07.12.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jmk formou opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 19.10.2020 | Zveřejněno do: 04.11.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje Jmk formou opatření obecné povahy usnesením č. 2835/20/Z33 a č.2836/20/Z33 - viz příloha.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.10.2020

Zveřejněno do: 04.11.2020

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice“, objekt protipovodňová nádrž N1

Značka: | Zveřejněno od: 06.10.2020 | Zveřejněno do: 22.10.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení platnosti stavebního povolení "Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice", objekt protipovodňová nádrž N1.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 06.10.2020

Zveřejněno do: 22.10.2020

Veřejná vyhláška – Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice, objekt protipovodňová nádrž N1

Značka: | Zveřejněno od: 09.09.2020 | Zveřejněno do: 25.09.2020 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v k.ú. obce Sudoměřice, objekt protipovodňová nádrž N1 - prodloužení platnosti vydaného stav. povolení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.09.2020

Zveřejněno do: 25.09.2020