Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska - Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška -Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – výzva k doplnění návrhu – SA-Skalica lokalita mlynky – VNK,TS,NNK

Značka: | Zveřejněno od: 23.06.2021 | Zveřejněno do: 09.07.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky-Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania - výzva k doplnění návrhu - SA-Skalica lokalita mlynky - VNK,TS,NNK

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.06.2021

Zveřejněno do: 09.07.2021

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.06.2021 | Zveřejněno do: 09.07.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - Rozhodnutí o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.06.2021

Zveřejněno do: 09.07.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 18.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 18.06.2021

Veřejná vyhláška – AOPK Praha

Značka: | Zveřejněno od: 19.05.2021 | Zveřejněno do: 03.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Rozhodnutí o povolení v ý j i m k y ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 26 odst. 1 písm. c) zákona na území chráněných krajinných oblastí uvedených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody dle § 29 písm. d) zákona v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 a ze zákazu vjíždět motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích dle § 29 písm. h) zákona uvedených v příloze č. 1 pro účel provedení projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů, který přímo navazuje na druhý cyklus Národní inventarizace lesů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL). Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.05.2021

Zveřejněno do: 03.06.2021

Veřejná vyhláška – o schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 17.05.2021 | Zveřejněno do: 02.06.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí ve věci schválení Kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu obce Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.05.2021

Zveřejněno do: 02.06.2021

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o výjimce – ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris)

Značka: | Zveřejněno od: 28.04.2021 | Zveřejněno do: 14.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška  - Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus), medvěda hnědého (Ursus arctos) a kočky divoké (Felis silvestris). Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.04.2021

Zveřejněno do: 14.05.2021

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 23.04.2021 | Zveřejněno do: 26.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 - ode dne 26.4.2021 do dne 26.5.2021 ja na pracovištích Fú po telefonické domluvě k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1678944/21/3000-11460-705400. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.04.2021

Zveřejněno do: 26.05.2021

Veřejná vyhláška – SA-Skalica lokalita Mlynky-VNK,TS,NNK

Značka: | Zveřejněno od: 16.04.2021 | Zveřejněno do: 02.05.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - SA-Skalica lokalita Mlynky-VNK,TS,NNK - oznámení o pokračování kolaudačního jednání sloučeného se změnou stavby a pozvání k ústnímu jednání 18.5.2021. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.04.2021

Zveřejněno do: 02.05.2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení – povolení výjimek pro potřeby projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů

Značka: | Zveřejněno od: 31.03.2021 | Zveřejněno do: 15.04.2021 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky o zahájení řízení - povolení výjimek pro potřeby projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.03.2021

Zveřejněno do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků – výjimka – chránění živočichové – rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý a kočka divoká

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2021 | Zveřejněno do: 11.04.2021 | Typ: Úřední deska - Veřejné vyhlášky/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý a kočka divoká...

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2021

Zveřejněno do: 11.04.2021