Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Informace

Oznámení o nalezení opuštěné věci – Hospodářský most

Značka: | Zveřejněno od: 05.01.2021 | Zveřejněno do: 05.01.2022 | Typ: Úřední deska – Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o nalezení opuštěné věci - Hospodářský most ev. č. M1 přes potok Radějovka (Baťův kanál) spojující účelové komunikace na parc. č. 1934 a na parc. č. 2168. (viz příloha - fotodokumentace)  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.01.2021

Zveřejněno do: 05.01.2022

Sdělení – vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného

Značka: | Zveřejněno od: 06.08.2020 | Zveřejněno do: 31.10.2020 | Typ: Úřední deska – Informace/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Sdělení - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného. Odchylný postup lze uplatňovat od 15.8.2020 do 31. 10. 2020.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 06.08.2020

Zveřejněno do: 31.10.2020

Dočasná nařízená změna úřední doby Obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.03.2020 | Zveřejněno do: 24.03.2020 | Typ: Úřední deska – Informace/Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217 o přijetí krizového opatření, které je uvedeno v příloze, se upravuje úřední doba OÚ Sudoměřice s účinností od 16.3.2020 do 24.3.2020 následovně: Pondělí od 7.00 do 10.00 hodin (na vyřízení nejnutnějších záležitostí) Středa od 14.00 do 17.00 hodin (na vyřízení nejnutnějších záležitostí)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.03.2020

Zveřejněno do: 24.03.2020

Valná hromada HS Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 24.01.2020 | Zveřejněno do: 14.02.2020 | Typ: Úřední deska – Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Výbor „Honebního společenstva Sudoměřice“ svolává v souladu s platnými stanovami VALNOU   HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA SUDOMĚŘICE. Valná hromada se uskuteční dne 14. února 2020 od 18.00 hodin ve volební místnosti OÚ Sudoměřice (na statku).

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 24.01.2020

Zveřejněno do: 14.02.2020

Veřejná výzva na pozici ekonom/ka obce, mzdový/á účetní, administrativní pracovník Obec Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 28.11.2019 | Zveřejněno do: 10.01.2020 | Typ: Úřední deska – Informace | Původce:

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice vyhlašuje v souladu s §6 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících VEŘEJNOU VÝZVU na pozici „ekonom/ka obce, mzdový/á účetní, administrativní pracovník“ s předpokládaným nástupem 1.března 2020. Veškeré informace týkající se uvedené veřejné výzvy naleznete v příloze a na fb stránkách obce Sudoměřice. Přihlášky s veškerými náležitostmi a přílohami doručte na adresu Obec Sudoměřice, č.p. 322 PSČ 696 66 v obálce označené „Veřejná výzva – ekonom/ka obce, mzdový/á účetní, administrativní pracovník – neotvírat“ nejpozději do 10.ledna.2020 do 13.00 hodin.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.11.2019

Zveřejněno do: 10.01.2020

ÚZSVM Hodonín

ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí, nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2019.

Číst více

Měú Hodonín

Sdělení – vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného od 15.8. – 31.10.2019.

Číst více

Obec Sudoměřice

Vážení spoluobčané, obec Sudoměřice se připojuje k ostatním městům a obcím ČR a vyjadřuje hlubokou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky, pana Rudolfa Štose. V den jeho pohřbu, tj. v sobotu 1.6.2019, bude jako akt sounáležitosti s truchlící rodinou vyvěšen na OÚ černý prapor. Věnujte mu , prosím, v tento den tichou vzpomínku. Děkujeme!

Číst více