Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úřední deska – Informace

ÚZSVM Hodonín

ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí, nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2019.

Číst více

Měú Hodonín

Sdělení – vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného od 15.8. – 31.10.2019.

Číst více

Obec Sudoměřice

Vážení spoluobčané, obec Sudoměřice se připojuje k ostatním městům a obcím ČR a vyjadřuje hlubokou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky, pana Rudolfa Štose. V den jeho pohřbu, tj. v sobotu 1.6.2019, bude jako akt sounáležitosti s truchlící rodinou vyvěšen na OÚ černý prapor. Věnujte mu , prosím, v tento den tichou vzpomínku. Děkujeme!

Číst více

Obecní úřad Sudoměřice

Svolání na první zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2019 dne 30.4.2019 v 15.30 hodin v budově Obecního úřadu Sudoměřice.

Číst více

VaK Hodonín

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Číst více