Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualita

Výbor ZO ČZS Sudoměřice – Hlídání vinic v roce 2021

Výbor ZO ČZS v Sudoměřicích navrhuje způsob hlídání vinic individuálním způsobem. Z důvodu malého počtu majitelů vinic je plán stanoven bez ohledu na lokality vinic jednotlivých vinohradníků. Na plašení ptactva se letos opět budou používat plašící pistole. Každý určený „hotař“ si tuto zbraň vyzvedne u pana Roberta Šrédla, Sudoměřice 362, tel. 731 468 480. Při převzetí pistole bude každý obeznámen s návodem k použití a podepíše protokol o převzetí zbraně. Tato zbraň umožňuje plašení ptactva přímým výstřelem do hejna špačků! Zbraně se vrací ještě téhož dne po skončení hlídání vinic! Případné výstřely do hejna špačků myslivcem budou uhrazeny. Jiné náhrady ZO ČZS neposkytuje.

ZŠ a MŠ Sudoměřice – Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče uskuteční ve středu 1.9.2021 v 8:30 hod. v 1. třídě ZŠ a MŠ Sudoměřice. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a aktovku. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zahájí nový školní rok 1.9.2021 v 8:15 hod. ve svých třídách. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a žáci 3., 4. a 5. ročníku také klíč od šatní skříňky. Společné slavnostní zahájení školního roku se z důvodu prací v tělocvičně a na školní zahradě neuskuteční. Bližší informace k zahájení školního roku naleznete na webových stránkách školy.

MŠ Sudoměřice – Oznámení pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Sudoměřice oznamuje rodičům nově přijatých dětí, že si v pracovních dnech od středy 25.8. do úterý 31.8.2021 v době od 7:00 – 13:00 hod. mohou vyzvednout tiskopisyevidenční list dítěte v budově mateřské školy. Mateřská škola bude v provozu od středy 1.9.2021 od 6:15 – 16:15 hod.

OÚ Sudoměřice – Úprava povrchu místní komunikace

Vážení spoluobčané,

ve středu 18.8. a ve čtvrtek 19.8.2021 bude ve Sportovní ulici probíhat speciální nástřik povrchu místní komunikace. Žádáme proto občany, aby v těchto dnech v této ulici neparkovali a respektovali pokyny realizační firmy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MAS Strážnicko – Nabídka spolupráce

Vážení občané, členové spolků, podnikatelé,

přestože máme nepříjemné covidové období, život se nezastavil a dělalo se a dělá mnoho zajímavých aktivit do kterých se můžete zapojit i Vy. Chceme vás informovat, jak pracovala naše organizace Místní akční skupina (zkráceně MAS) Strážnicko pro podporu podnikání, škol, veřejných prostranství a služeb v obcích Strážnicka a jaké jsou možnosti pro Vaše projekty v období 2021 – 2027 na které vzniká nová strategie „Strážnicko – je i Váš kraj!“

V letech 2015 – 2020 se nám podařilo v rámci čtyř evropských dotačních programů v území Strážnicka podpořit částkou přes 50 mil Kč více jak 60 nových projektů rozvoje. Tedy šlo většinou o malé projekty žadatelů do 1 mil Kč se kterými MAS pomáhala žadatelům a partnerům na přípravě i administraci v rozsahu:

  • 21 projektů na podporu malých zemědělců a podnikatelů v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství,
  • 11 projektů pro obce a spolky na veřejná prostranství, cyklostezky, spolkové zázemí a expozice získaly obce v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
  • 13 škol v místním akčním plánu Spolupráce škol z Ministerstva školství, tři školy získaly větší investiční podporu pro specializované učebny z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
  • 15 projektů pro vlastníky půdy, zemědělce a obce na výsadby ovocných i neovocných stromů do krajiny pro snižování eroze a zvýšení odolnosti na klimatickou změnu.

Dále jsme se zapojili jako aktivní členové do další projektů na rozvoj území v nové Turistické asociaci Slovácko (TAS) a v Krajské síti MAS Jihomoravského kraje, které naše MAS od roku 2016 předsedá.

V období 2021 – 2027 budeme hledat a animovat kvalitní projekty a podporovat žadatele v podobných projektech s 45 až 95% dotací s minimální 5 letou udržitelností. Nově budou podporovány i projekty snižující energetickou náročnost, využívající obnovitelné zdroje energie, podporující krátké dodavatelské řetězce a zavádějící inovace. Více o stávajících projektech a případně o možnosti Vašeho projektu se dozvíte v naší kanceláři na MěU Strážnice nebo na www.straznicko-mas.cz, kde jsou i naše kontakty.

Za tým MAS Strážnicko zdraví manažer Vít Hrdoušek a předseda Otakar Březina.

 Obr. MAS Strážnicko prezentuje malé výrobce a služby Strážnicka na konferenci v Brně v roce 2019